A Kecskeméti Planetáriumról

A Kecskeméti Planetárium regionális vonzáskörrel rendelkezik, kisplanetárium lévén, a befogadóképessége 60 fő. Ez ugyan hátrány a nagy létszámú csoportok szempontjából, ugyanakkor mégis előny, mert így bensőségesek, sőt humorosak is tudunk lenni. Nálunk a - személytelen - standard magnós műsorok helyett a csoportokhoz - akár különleges igényekhez is - alkalmazkodó élő előadások dominálnak. (Természetesen zenei aláfestéssel, színes diaképek és a csillagos égbolt kivetítésével illusztrálva.)

Az Egyenlítőtől az Északi Sarkig bármely földrajzi szélességről látható csillagos égboltot ki tudunk vetíteni, szemléltetvén a Föld forgásának különböző látványát. Az Egyenlítő csillagos égboltján a híres Dél-Keresztjét és a szomszédos legközelebbi csillagot (a Centauri) is megszemlélhetjük. A planetáriumban azt is meg tudjuk mutatni, hogy az Északi Sarkon csupán egyetlen csillag kel föl és nyugszik le: a Nap. Ezáltal érthetővé válik, hogy ott fél évig nappal van és fél éven át egyfolytában éjszaka.
Nappal és zuhogó esőben is a planetárium kupolájára tudjuk varázsolni akár a tízezer évvel ezelőtti csillagos égboltot. Szemléltetni tudjuk az égitestek mozgását, és mutatunk űrszondák által a bolygókról, holdjaikról, kisbolygókról, üstökösökről készített színes közelképeket, valamint a világ legnagyobb távcsöveivel több órán át fényképezett felvételeket csillaghalmazokról, csillagközi anyagfelhőkről, galaxisokról, stb.
A Föld forgását szimulálva azt is játszhatjuk, hogy képzeletben fölgyorsítjuk az időt, sőt olyat is, mintha űrhajóban lennénk. (Igazi rakétakilövést is tudunk mutatni.) Mindezt gyerekek, felnőttek egyaránt élvezik.

Tehát intézményünk kiválóan alkalmas mindenekelőtt külön iskolai osztályok fogadására, és nekik speciális rendhagyó órák tartására, viszont nem alkalmas nagy bevételt hozó, tekintélyes létszámú közönségre épülő műsorok tartására.
A Kecskeméti Planetárium elsődleges feladata az iskolai oktatást segítő szemléletes, didaktikus - és persze ugyanakkor látványos, sőt a lehetőségekhez képest szórakoztató -, rendhagyó órák tartása. (A planetárium legfőbb sajátossága az a szemléltetési lehetőség, amivel sok esetben egyszerűbben és érthetőbben lehet megtanítani különböző jelenségeket, mint iskolai körülmények közepette.)

Amellett, hogy az intézmény elsősorban planetárium, egy kicsit bemutató csillagvizsgáló is. (Habár amíg más ilyen csillagvizsgálókban a műszer fix elhelyezéséhez nyitható kupolával ellátott épület áll rendelkezésre, itt ilyen sajnos nincs: a távcsövet minden egyes alkalommal ki kell cipelni az utcára, fölállítani, majd a bemutatás végeztével ismét dobozba zárni.) Derült idő esetén tehát (sötétedéstől) távcsöves bemutatásra is lehetőség van. Az érdeklődők távcsövön át a saját szemükkel láthatják adott esetben a holdkrátereket, a Szaturnusz gyűrűjét, a Jupiter felhősávjait és a körülötte keringő Galilei-holdakat, félvénuszt, kettőscsillagokat, csillaghalmazokat, galaxist, csillagközi anyagfelhőket, stb.

A planetárium, mint közművelődési intézmény, nemcsak csillagászati-űrkutatási, valamint fizikai és egyéb ismeretterjesztéssel foglalkozik, hanem helyet ad különféle közművelődési formáknak, amelyekre igény van, és az intézmény falai között megvalósítható. (Ez részben egyfajta művelődési ház pótló tevékenység, aminek reklámértéke is van.)

 

A működés alapelvei:

(A) A planetárium nem hivatal, hanem szolgáltatást végző intézmény. Ennek egyenes folyománya, hogy a csoportok számára nem szabjuk meg a látogatás rendjét: azok bármikorra (akár késő estére, hétvégére, vagy ünnepnapra is) bejelentkezhetnek - mindössze az időpontokat kell egyeztetni a naptárban, más csoportokkal való ütközések elkerülése végett -, továbbá ők választhatják meg azt is, hogy milyen műsort igényelnek. (A spontán érdeklődőknek meghirdetett műsorok időpontját és témáját ugyan szükséges megadni , de ezeket az előadásokat a létszámtól függetlenül és az adott közönséghez rugalmasan alkalmazkodva érdemes megtartani.) Ez az elv a nyári napközis táborokra is vonatkozik: nincs megszabva, hány órakor kezdődnek, ill. érnek véget a foglalkozások - a szülőkhöz alkalmazkodunk: akkorra hozzák és akkor viszik haza a gyerekeket, amikor nekik jó.
(B) Az eddigiekből következik, hogy nincs nyitvatartási idő: Akkor kell dolgozni, amikor a munka van! Hétvégeken, időnként ünnepnapon is, valamint késő este; vagyis a programokhoz, a csoportokhoz alkalmazkodva.

Főbb feladatcsoportok (működés rövid- és hosszabb távon):

I. Iskolai oktatást (óvoda, általános és középiskola, főiskola, egyetem) kiszolgáló tevékenység

A tananyaghoz kapcsolódó rendhagyó órák, műsorok, előadások, szakköri foglalkozások kidolgozása, szervezése, tartása a természetismerethez, a fizikához, a földrajzhoz és lehetőség szerint egyéb tantárgyakhoz is kapcsolódva, sőt a pedagógusok speciális kéréseihez igazodva. (Mindenekelőtt a fizikához, másodsorban a természetismerethez, ill. a földrajzhoz szorosan kapcsolódó foglalkozásokkal állunk a pedagógusok és tanítványaik rendelkezésére.) Rendkívül nagy az érdeklődés az óvodás műsoraink iránt is.
Elsősorban tehát az oktatást segíti intézményünk, óvodás és egyetemi szintek között. Ez a legfontosabb, a tanítást segítő funkció. Fölfedeztetjük a tanulókkal a természeti jelenségeket. Ettől a tanévtől pedig a főiskolán a csillagászat is tantárgy (kredit-pontos rendszerben).
E téren a Kecskeméti Planetárium regionális szerepet tölt be: nemcsak Kecskemét város oktatási intézményei, hanem Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Fejér, Tolna megyékből (az első négy esetben egészen távoli vidékekről, mint például Szeged, Békéscsaba, az utóbbi három megye esetében azoknak inkább a hozzánk közel eső területeiről) számtalan iskola rendszeresen, valamint a távolabbi helységekből kiránduló csoportok ad hoc jelleggel élnek a planetáriumadta szemléltetési lehetőségekkel.
Pedagógus továbbképzéseket is szoktunk tartani.
Itt jegyezzük meg, hogy pedagógusok és pedagógusjelöltek díjtalanul látogathatják a planetáriumot. (Sőt a rászoruló kisegítő iskolás csoportok, valamint a műsoraink kikísérletezéséhez jó lehetőséget kínáló Lánchíd Utcai Általános Iskola és a Lánchíd Utcai Óvoda csoportjai szintén.)
Fontosnak tartjuk, hogy a Kecskeméti Főiskola tanítóképző karának hallgatói hivatalból rendszeresen látogatják intézményünket, a képzési órakeretbe beépítve (s ugyanígy a planetárium igazgatója a főiskolán is rendszeresen tart előadásokat).
A planetáriumban a tehetséggondozásnak nagy hagyományai vannak. Rendszeresen működnek csillagászati szakkörök (kicsiknek, nagyoknak egyaránt), továbbá a planetárium társadalmi munkatársai (PTM), középiskolás, egyetemista fiatalok számára csillagász klub.

II. Ismeretterjesztő tevékenység

Mint az egri mellett a másik vidéken működő planetáriumnak, intézményünknek is az elsődleges feladata a csillagászati-űrkutatási ismeretterjesztés. Továbbá a természettudományok, ill. esetenként a matematika, valamint más tudományágak vonatkozásában különféle közművelődési formák szervezése, lebonyolítása. Ide sorolhatók a hét végi csillagászati-űrkutatási, valamint fizikai témájú ismeretterjesztő műsorok, távcsöves bemutatások is. Természetvédelmi-környezetvédelmi jellegű programjaink is vannak, pl. komplex ismeretterjesztő előadás az ózonlyukról. A Föld Napja alkalmából is meghirdetünk programokat.
Hozzátartozik a természettudományos profilhoz a folyosón látható tematikus kőzettani és ásványtani állandó kiállítás. A planetáriumban van csillagászati-űrkutatási állandó kiállítás, időnként időszaki (pl. jelenleg - Párizsból - egy francia ökológiai) kiállítás, de kölcsönözhető vándorkiállításaink is vannak (most az egyik éppen Hercegszántón).
Intézményünk létrehozta Kecskemét városában a Nap és ismert bolygói méret- és távolságarányos modelljét 3,3 milliárdszoros kicsinyítésben. (A "Nap"
41,8 cm-es bronz gömb a városháza mellett, a "Föld" gyöngyszemnyi a városháza előtt, a "Plútó" mákszemnél is kisebb a planetáriumnál.) Talán először a világon itt igazi szobrok készültek e szemléltetéshez, Lakatos Pál Sándor szobrászművész alkotásai. A Nap kicsinyített mérete minden szobornál megjelent. Aki csak egyetlen alkotással találkozik, az is láthatja, mekkora az adott bolygó a Naphoz képest, aki viszont végig megszemléli a
szobrokat a városházától, a planetáriumig, a saját lábában is tapasztalhatja, micsoda irdatlan távolságok vannak az égitestek méretéhez képest.
Gyerekeknek rendszeresen szervezünk nyári csillagászati napközis táborokat.
Noha természetszerűleg az iskolás csoportok a látogatottság domináns tényezői (persze felnőtt, sőt nyugdíjas csoportjaink is vannak), emellett fontos feladatunknak tartjuk, hogy a planetárium műsorain bárki egyénileg is résztvehessen.
Évente rendszeresen megszervezzük a csillagászati hetet és az űrkutatási hetet, amikor minden este tartunk előadásokat, s azt követően távcsöves bemutatásokat is.
Tavasztól őszig, amikor az időjárás megengedi, s amikor a Hold (az első negyed körüli napokban) a leglátványosabb, havonta néhány napon át minden este kicipeljük a távcsövet az utcára, és - bár zavaró fények közepette - bemutatjuk az érdeklődőknek az aktuális égi látványosságokat. A távcsövet ezen kívül táborokban is használjuk. Gyakran kérnek tőlünk kihelyezett távcsöves bemutatókat iskolák, művelődési házak, a Budapesti Ismeretterjesztő Társulat, sportegyesületek, stb. Nyáron a város főterén is szoktunk távcsöves bemutatásokat tartani.

III. Művészeti, ill. szórakoztató kiegészítő tevékenység

A szakmai ismeretterjesztő tevékenység mellett nyitottak vagyunk az egyéb közművelődési tevékenységekre is. Amíg életképesek, a lehetőségeinkhez mérten segítjük a folyamatokat, persze idővel egyes próbálkozások elhalnak, mások fölélednek. Ezek sokszor ad hoc jellegű közművelődési formák, de a lehetőségek függvényében lényegében bárminek teret adunk, amire igény merül fel, és az intézmény keretei között megvalósítható. (Klubok, a Tavaszi Fesztiválhoz kapcsolódó képzőművészeti kiállítás és irodalmi, zenei programok, lézer-show műsorok, kapcsolódás a Challenge Day programjaihoz, avantgarde találkozó és kiállítás stb.)

Tehát kisgyerekektől aggastyánokig mindenkinek tudunk élményt nyújtani széles érdeklődési spektrumban, tudományos népszerűsítő és művészeti bemutatók szintjén egyaránt. A csoportok igényét időpontra, időtartamra, témára nézve is maximálisan figyelembe vesszük. A kisplanetárium varázsa többek között az, hogy élő előadásokon a gyermekekhez (és a pedagógusok igényeihez) igazodva bensőségesek, sőt rugalmasak is tudunk lenni. Az intézmény látogatóinak a száma nem véletlenül 30.000 fő évente.
Az áraink egyébként mindig olyanok, hogy bárki számára megfizethető legyen egy planetáriumi műsor (az utcai távcsőbe nézés ingyenes). A családi jegy bevezetésével eredményesen segítjük a nagy családokat is, ezt a kedvezményt sokan igénybeveszik. A kecskeméti csoportok pedig olcsóbban (s a pedagógusok eleve ingyen) jöhetnek.

A legfontosabb tevékenységek:

• tananyaghoz kapcsolódó, életkori sajátosságoknak megfelelő rendhagyó órák tartása középső és nagycsoportos óvodások, általános iskolai és középiskolai tanulók, főiskolások, egyetemisták számára (megjegyzés: a kiscsoportos óvodásoknak szóló műsor fejlesztése folyamatban van, de még sok kísérletet igényel, ám fogyatékos gyermekeknek is tudunk és szoktunk is megfelelő műsort biztosítani),
• csillagászati-űrkutatási, valamint fizikával kapcsolatos ismeretterjesztő programok lebonyolítása egyéb csoportoknak,
• új műsorok kifejlesztése (óvodapedagógiai és tantárgypedagógiai kísérletek során),
• hét végi műsorok tartása spontán érdeklődők számára,
• távcsöves bemutatások levezetése,
• a tanítóképző főiskolán a hallgatóknak előadás tartása, a planetáriumban pedig gyakorlatvezetés, valamint elemi csillagászat óra,
• pedagógusok és pedagógusjelöltek munkájának ad hoc jellegű egyéni segítése,
• pedagógus továbbképzések tartása, szervezése,
• kiemelt rendezvényeken (csillagászati hét, űrkutatási hét, Föld napja, Nap napja, stb.) szervezés, tartalmi közreműködés,
• szakköri foglalkozások tartása különböző korosztályok számára,
• tehetséggondozás,
• nyári napközis tábori programok szervezése és lebonyolítása,
• egyéb közművelődési folyamatok segítése (klubok, foglalkozás a planetáriumba bejáratos fiatalokkal, stb.)
• részvétel szakmai és szakmódszertani tapasztalatcserén, konferenciákon.
• kapcsolattartás más intézményekkel, elsősorban iskolákkal, közművelődési intézményekkel (mindig készek vagyunk más intézményekkel, civil szervezetekkel való együttműködésre: bennünket is megkeresnek mások, ilyenkor soha nem zárkózunk el, és ad hoc jelleggel mi is keressük a kapcsolódási lehetőségeket):

Kecskeméti Planetárium - 6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18./a; Tel.: (76) 50-50-75
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.